Laucke Siebein — Image / Text
DE / NL / EN

Gereedschap

Met ‘gereedschap’ bedoelen wij, dat ontwerp niet alleen het doel is, maar ook een middel om het doel te bereiken. Want taal is slechts in beperkte mate geschikt om over (toekomstige) beelden te communiceren. Daarom beginnen we vroeg in het proces met de visualisatie van wat er gezegd is. Op deze manier kunnen we laten zien wat er besproken is en concurrerende uitspraken met elkaar vergelijken. Design is een middel om kennis te vergaren.

Terug