Laucke Siebein — Image / Text
DE / NL / EN

Gereedschap

Met gereedschap bedoelen we in deze context, dat ontwerp niet alleen het doel is, maar ook een middel om het doel te bereiken. Weliswaar is er altijd een gesprek in het begin. Bijvoorbeeld om de opdracht te formuleren en tot een conceptaanbod te komen, om procesvoorstellen te doen en kennis uit te wisselen. Maar de gesproken taal is slechts in beperkte mate geschikt om over (toekomstige) beelden te communiceren. Daarom beginnen we vroeg in het proces met de visualisatie van wat er werd gezegd. Op deze manier kunnen we laten zien wat er gezegd is, concurrerende uitspraken en narrative met elkaar vergelijken. Design is een middel om kennis op te doen.

Terug