Laucke Siebein — Image / Text
DE / NL / EN

Samenwerking

Werkwijze — Aan het begin van onze carrière hadden we de neiging om telkens slechts één concept uit te werken. Vervolgens presenteerden we het ontwerp, dat gedurende vele uren zorgvuldig was uitgewerkt, in een soort van verrassingsaanval. Deze tactiek kwam voort uit de traditie van de onze designopleiding waarin we werden getraind tot ‘Vormmeester met duidingsautoriteit’.

Wij hebben al jaren geleden afstand van deze ‘strategie’ genomen. Het leide tot wederzijds wantrouwen en bleek ongeschikt om een resultaat te bereiken waarmee onze klanten een relatie kunnen opbouwen. Vandaag de dag hanteren we een werkwijze waarbij we veel verschillende concepten al vroeg in het proces gaan visualiseren en in het vervolg aan onze opdrachtgevers gaan ‘pitchen'. Deze praktijk heeft als voordeel dat we in relatief weinig werkuren verschillende perspectieven en oplossingen kunnen bieden en daardoor onze klanten op tijd kunnen laten deelnemen aan het creatieve proces. De dynamiek die uit deze samenwerking ontstaat, garandeert een resultaat dat door alle deelnemers kan worden geleefd. Want om het bedrijf te kunnen richten op de productie van nieuwe ideeën is een kader van gedeelde identiteiten en waarden nodig.

Wij vinden het prachtig als aan het einde van het proces niemand nog precies weet, wie toen welke idee had.

Terug